Normativa “missatges amb cor”

  1. Els missatges que es pugin a la plataforma es podran fer públics al web https://coronavirus.vallhebron.com/herois/missatges-amb-cor, es podran entregar de manera física als pacients i es podrà fer difusió a través dels diferents canals de comunicació de la institució
  2. No es permet la publicació de dades de contacte (personal i d’entitats)
  3. No es permet la publicació d’enllaços web externs
  4. No es permet la publicació de missatges ofensius ni discriminatoris
  5. No es permet la publicació de missatges publicitaris