Col·labora amb la recerca de la Covid-19

Avui, encara no hi ha cap tractament específic per combatre la Covid-19. És per això que més de 140 investigadors i investigadores de Vall d’Hebron estan centrant la seva tasca en aprendre tot el possible sobre el virus SARS-CoV-2. Només sumant esforços i treballant junts podrem posar-hi fi.

Què estem fent a Vall d’Hebron?

Un equip polivalent i multidisciplinar format per professionals de 28 grups de recerca diferents (epidemiòlegs, internistes, genetistes, viròlegs, immunòlegs, biòlegs moleculars…) i 31 Serveis Clínics de l’Hospital Vall d’Hebron, treballen de manera intensiva per conèixer millor aquest nou virus.

Dona ara per la recerca i ajuda’ns amb el coronavirus!

Què volem aconseguir?

Aquesta recerca té 7 objectius i àrees d’actuació concretes:

1

Entendre i preveure com s’expandeix el virus entre la població. Aquesta informació ajudarà a planificar les mesures a adoptar en cada moment.

2

Determinar per què hi ha persones infectades que no presenten símptomes o els presenten de manera lleu, mentre que en altres el virus posa en risc la seva vida.

3

Identificar si existeixen soques del virus més contagioses i virulentes.

4

Generar nous mètodes efectius, ràpids i barats de detecció del virus.

5

Desenvolupar fàrmacs que bloquegin l’entrada del virus a les cèl·lules. D’aquesta manera el virus no es podria estendre per l’organisme.

6

Comprovar l’efecte de fàrmacs que ja sabem que són eficaços en el tractament d’altres malalties.

7

Treballar en el desenvolupament d’una vacuna efectiva i segura contra el SARS-CoV-2

La COVID-19 segueix sent una realitat que ens afecta a tots i a totes. És per això que no ens aturem aquí i gràcies a la dedicació de tots els professionals i a les col·laboracions que mantenim amb altres centres de recerca i hospitals, i amb el suport i la generositat d’organismes, entitats, empreses i particulars, podrem posar fi al Coronavirus.

Amb tu sumem

Només sumant esforços podrem combatre aquesta pandèmia.

Forma part, tu també, de la solució.

Total recaptat