Normativa “missatges d’ànims”

  1. Els missatges que es pugin a la plataforma es podran fer públics al web https://coronavirus.vallhebron.com/missatges-anims, es podran entregar de manera física als pacients i se’n podrà fer difusió a través dels diferents canals de comunicació de la institució.
  2. Els missatges adreçats a professionals no es publicaran en aquesta pàgina web.
  3. No es permet la publicació de dades de contacte (personals o d’entitats).
  4. No es permet la publicació d’enllaços web externs.
  5. No es permet la publicació de missatges ofensius ni discriminatoris.
  6. No es permet la publicació de missatges publicitaris.
  7. No es permet la publicació de missatges amb lloances de caràcter religiós.